Här kan man lägga in cruisingar i Norrköping med omnejd, även tips på spontana cruisingkvällar i övrigt fungerar bra att delge medlemmarna i gruppen. För att få vara med i gruppen måste man svara på frågorna vid ansökan, alla frågorna samt godkänna Admini

Här kan man lägga in cruisingar i Norrköping med omnejd, även tips på spontana cruisingkvällar i övrigt fungerar bra att delge medlemmarna i gruppen. För att få vara med i gruppen måste man svara på frågorna vid ansökan, alla frågorna samt godkänna Admini