Dagordning för våra Möten.

 

Protokoll lägges inte ut här utan vill någon se

dem från medlemsmöten så kontakta styrelsen för det..

 

------------------------------------------------------

 

Dagordning Medlemsmöte i Norrköpings Raggarklubb 25/9 2017.


Datum : 25/9 2017
Tid : 18.00
Plats : NVBK’s Klubblokal.
1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av person att justera protokollet.
5. Godkännande av dagordning.
6. Mötets behöriga utlysande.
7. Allmän frågestund/diskussion.
8. Övriga frågor
9. Mötets avslutande.

 

------------------------------------------------------

 

 

Dagordning Medlemsmöte i Norrköpings Raggarklubb 31/5 -17.

 

Datum :  31/5 2017

Tid       : 18.00

Plats    : NVBK's Klubblokal.

 

 

  1. Mötets öppnande.

  2. Val av mötesordförande.

  3. Val av mötessekreterare.

  4. Val av person att justera protokollet.

  5. Godkännande av dagordning.

  6. Mötets behöriga utlysande.

  7. Info om den turbulens som varit i klubben under vårvintern och varför vissa valde att lämna klubben..

  8. Övriga frågor

  9. Mötets avslutande.


 

 

------------------------------------------------------å respektive möte.

 

Dagordning medlemsmöte 30/11 2016.

 

Datum: 30/11 2016

Tid: 18:00

NVBK’s Klubblokal, Blixholmsvägen 2 i Norrköping..

 

Dagordning :

§ 1 Mötets öppnande..

§ 2 Godkännade av  dagordningen.

§ 3 Val av justerare.

§ 4 Genomgång samt godkännande av föregående protokoll.

§ 5 Nya medlemmar i klubben..

§ 6 Info om Inetsidornas funktion o syfte samt ansvariga för vad på dessa..

§ 7 Info om våra chattar. Syfte, användning, vilka på vilken ..

§ 8 Info om den slutna och öppna FB sidan. Vilka har tillträde till vilken.

§ 9 Info on dekaler, tygmärken, rygg patchar, vilka ska får bära vad.

§ 10 Vem/vilka är sammankallande till möten samt vem/vilka är ansvarig  för

        evenemang,utflykter, marknadsföring m.m .

§ 11 Vilka är kontaktpersoner inom klubben. Vem ansvarar för vad, vem nås via Mbf-tlf’en

§ 12 Hur lång är det kommet med medlemskorten.

13 Vilka är representanter till Regionsmöten i Raggarsvären Östergötland.

§ 14 WCP klubben vill ha hjälp i sommar under deras årsträff. Info om det..

§ 15 NVBK’s  erbjudande om egen sektion i framtiden.. Lite info.

§ 16 Medlemsavgifter för 2016 fastställt. Info om dessa..

§17 Håkan P. får i uppdrag att se över frågan om klubblokal. Kostnad, bidrag m.m..

§ 18 Inlämnade motioner.

§ 19 Övriga frågor.

§ 20 Nästa styrelsemöte.

§ 21 Mötets avslutande.

 

Info WPC Klubbens förfrågan :as träff blir som det nu ser ut 29/6 - 1/7 2017, samtidigt som Bråvalla.

Träffen kommer troligtvis att förläggas ut i Sandviken på Campingen..

De vill b.l.a med funktionärer vi kontroller under deras bilrally/orientering..

Mer info kommer efter mötet med deras representanter..

 

Info om förslaget från NVBK’s erbjudande :NVBK’s framtida erbjudande är att vi bildar en egen avdelning under dem med

egen styrelse, egen beslutanderätt samt självbestämmande. Vi får då även

del av deras förmåner & rabatter. Vill bara att vi tar detta i beaktande som ett

alternativ i framtiden om nuvarande lösning inte visar sig fungera.. Vi kör nu

vidare på fattade beslut om organisation och ideell förening…

 

------------------------------------------------------