InterimsStyrelse.

15.07.2016 16:29

Vi har nu bildat en interimsStyrels för att kunna gå vidare i arbetet att bilda en ideell förening.

Följande prersoner ingår i den och ska nu jobba fram stadgar m.m för klubben..

 

Krax. President och klubbens IT-expert..  Administratör på Webb och FB sidorna. E-mejl : krax63@nkpgraggare.se

 

Heinza. Vice President. Kontaktperson och inovatör.  Redaktör/Moderator på Webb och FB sidorna. E-mejl : heinza@nkpgraggare.se

 

Janne. Sekreterare. Kontaktperson och idespruta..  Redaktör/Moderator på Webb och FB sidorna. E-mejl : janne@nkpgraggare.se

 

Groffy. Styrelseledarmot. Grundare och ansvarig för Webb samt FB sidorna. E-mejl : groffy@nkpgraggare.se

 

Rogga Kustom .

Styrelesledarmot. Grundare samt Designer och skapare av vår logga.  Redaktör/Moderator på FB sidorna. E-mejl : roggakustom4@nkpgraggare.se