Postgiro

31.07.2020 18:56

Klubben har nu skaffat sig bankkonto

och f.o.m nu går det bra att betala in

medlemsavgifter m.m på postgirokonto

9999-1804960-1.