Support sida.

24.08.2022 23:02

Denna sida kommer att f.o.m nu att vara en supportsida till Norrköpings Raggarklubb.

Man ska kunna vara Support tiill NKPGRaggare och då kunna få ha supportmärken på

sin bil. Vi kommer att trycka upp särskilda supportmärken som ska kunna köpas av er

som vill supporta klubben..