Information

Klubben har nu nytt bankkonto och nu går det att

betala vi bankgiro och Swish till klubben.

Obs! Info När ni betalar medlemsavgiften bifoga gärna Namn eller medlemsnummer vilket underlättar för våran kassör....