Plusgirokonto: 1804960-1 Eller Bankgiro 5517-8701

Obs! Info När ni betalar medlemsavgiften bifoga gärna Namn eller medlemsnummer vilket underlättar för våran kassör....