Styrelse & Kontaktpersoner.

Krax.

President. Grundare och klubbens IT-expert.. Administratör på Webb och FB sidorna. Emejl : krax63@nkpgraggare.nu

Johnny.

Vice President. Redaktör/Moderator på Webb och FB sidorna. Emejl : johnny@nkpgraggare.nu

Gabby.

Sekreterare. Emelj : gabby@nkpgraggare.nu

Annelie.

Kassör. Emejl : annelie@nkpgraggare.nu

Groffy.

Styrelseledarmot. Grundare och ansvarig för Webb samt FB sidorna. Klubbmästare.  Emejl : groffy@nkpgraggare.nu

Stephan.

Styrelseledarmot. Emejl : stephan@nkpgraggare.nu

Nisse.

Suppleant. Emejl : nisse@nkpgraggare.nu

Rulle.

Suppleant. Emejl : rulle@nkpgraggare.nu

Anders.

Valberedare 1. Emejl : caddy59@nkpgraggare.nu

Molle.

Valberedare 2. Vice Klubbmästare. Emejl : londontaxi@nkpgraggare.nu