Styrelse & Kontaktpersoner.

Krax.

President. Grundare och klubbens IT-expert.. Administratör på Webb och FB sidorna. Emejl : krax63@nkpgraggare.se

Johnny.

Vice President. Redaktör/Moderator på Webb och FB sidorna. Emejl : johnny@nkpgraggare.se

Gabrielle

Sekreterare. Emelj : gabby56@nkpgraggare.se

Catarina

T.F.O Kassör. Emejl : catarina@nkpgraggare.nu

Groffy.

Styrelseledarmot. Grundare och ansvarig för Webb samt FB sidorna. Klubbmästare.  Emejl : groffy@nkpgraggare.se

Stephan.

Styrelseledarmot. Emejl : stephan@nkpgraggare.se

Zuzana.

Suppleant. Emejl : zuzana@nkpgraggare.se

Anders.

Suppleant med specellt uppdrag. Emejl : anders58@nkpgraggare.nu

Mats.

Festkommite. Emejl : mats@nkpgraggare.se

Micke.

Valberedare . Emejl : micke@nkpgraggare.se